Buss 2022

Alle deltakere med deltagerbevis reiser gratis på Brakar bussene i Drammen. 

Finn din reise under cupen på

https://www.brakar.no/

 

Til Berskau:

Buss 5 til Vinnes til Postterminal stoppet. Gå tilbake mot hovedgata og til venstre. (busser hver halvtime lørdag). https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_5.pdf?1629404085

Buss 51,100 og 101 går fra Bragernes torg og gå av ved Åssiden VG og deretter over hovedveien v Kiwi. Da går dere rett på hallen. (busser hver halvtime lørdag)

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_51.pdf?1660984357

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_100.pdf?1660984357

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_101.pdf?1660984357

Til Konnerud

Buss 22 eller 24

Gå av ved  Konnerudsenteret, gå bak senteret og ut i hovedgaten ved senteret og forbi Prix. Følg veien videre rundt svingen, så ligger hallen rett frem. Busser ca hvert 10 min.

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_22.pdf?1629404085

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_24.pdf?1629404085

Til Brandenga

Buss 4 til Knivåsen eller 5 Torsvei

Gå av ved  Rundtom, v Cirkel K. Bak stasjonen er det undergang som tar deg under veien. Hallen er en brun trebygning.

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_4.pdf?1660556335

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_5.pdf?1660556335

Rutekart med stengt bybru. Fra hotell til Berskaug må det beregnes litt ekstra tid.